Osnivači PDF Štampa El. pošta

Zemunski međunarodni salon karikature osnovali su Julijana Živković i Branko Najhold.

JULIJANA ŽIVKOVIĆ
Rođena 1955. godine u Zemunu, od 1992. godine je
radila u Izdavačkom preduzeću "Trag". Bila je urednik većeg broja knjiga, a za novine "Hronika za Zemun" napisala je više priloga. Bila je predsednik Cartoonist's Rights Network (CRN) za Jugoslaviju od 2001. do 2003. godine. Umrla je 2003. godine posle
duge i teške bolesti.


BRANKO NAJHOLD
Rođen 1947. godine u Zemunu. Napisao je oko 40 knjiga o istoriji i kulturi Zemuna, kao i nekoliko knjiga pripovedaka. Takođe je napisao nekoliko stotina članaka za više listova i časopisa. Bio je urednik časopisa za karikaturu "Kart", autor mnogih članaka iz istorije i teorije karikature i član žirija na nekoliko domaćih i inostranih konkursa karikature. Nagradu grada Zemuna za kulturu dobio je 2001. godine, a nagradu FECO 2006. godine.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Zemunski međunarodni salon karikature posluje u okviru Izdavačkog preduzeća "Trag", kojeg je 1989. godine osnovao Branko Najhold. "Trag" je objavio veći broj izuzetno značajnih knjiga za srpsku kulturu i izdavao je nekoliko časopisa.