Ostale izložbe PDF Štampa El. pošta

Zemunski međunarodni salon karikature je kao prateću manifestaciju konkursne izložbe organizovao i izložbu prošlogodišnjeg laureata. Kao prateće manifestacije konkursne izložbe nekoliko puta su organizovane i memorijalne izložbe preminulih istaknutih karikaturista, a 2003. godine i memorijalna izložba u čast Julijane Živković. Tradicija Salona je da se i povodom žiriranja organizuje jedna ili više izložbi, a Salon je raznim povodima organizovao i veći broj izložbi u
Zemunu i Beogradu. Konkursna izložba i neke prateće izložbe gostovale su u više gradova širom zemlje. Najzad, Salon je organizovao i nekoliko prezentacija zemunskih, srpskih i jugoslovenskih karikaturista u  inostranstvu.


KARIKATURISTI KAO LIKOVNI UMETNICI
Galerija "Stara kapetanija", Zemun, 5. - 13. januar 1998.
Bila su izložena umetnička dela 30 jugoslovenskih karikaturista raznih generacija.


Katalog za izložbuKarikaturisti kao likovni umetnici
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


HUMOUR ITALICUS
Galerija Narodnog pozorišta, Zemun, 16. - 29. mart 1998.
Izložba radova 30 vrhunskih savremenih italijanskih karikaturista


Katalog za izložbu
Humor Italicus
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


VEK I PO SRPSKE KARIKATURE
Restoran "Pod sjajem zvezda", Beograd, 14. maj 1998.
Mini izložba i predavanje Branka Najholda povodom 150 godina od pojave prve srpske karikature

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


SLOBODAN MILIĆ
Galerija "Stara kapetanija", Zemun, 2 - 15. jun 1998.
Samostalna izložba prošlogodišnjeg laurata
Prateća izložba Trećeg Salona


Katalog za izložbu
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


TREĆI ZEMUNSKI MEĐUNARODNI SALON KARIKATURE
Galerija "34" Valjevo, 15 - 24. avgust 1998.
Gostovanje konkursne izložbe Zemunskog Salona u Valjevu


Izložba u Valjevu 1998.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


I POSLE MONDIALA - MONDIAL… I POSLE SALONA - SALON
Galerija "Kuća Laze Lazarevića", Beograd, 8 - 22. septembar 1998.
Karikature 71 autora iz 30 država na temu "Fudbal" i "Košarka" povodom svetskih prvenstava u tim sportovima


Katalog za izložbu
I posle Mondijala - Mondial ...
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


VESLANJE
Sala veslačkog kluba "Galeb", Zemun, 19 - 29. septembar 1998.
Izložba karikatura na temu "Veslanje" povodom 70 godina Veslačkog
kluba "Galeb", Zemun

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


NIKOLA PAŠIĆ I SAVREMENICI KROZ KARIKATURU
Galerija "Stara kapetanija", Zemun, 12 - 19. januar 1999.
Izložba organizovana u saradnji sa Zadužbinom "Nikola Pašić" iz Zaječara
Karikature iz perioda između dva svetska rata raznih jugoslovenskih autora o čuvenom srpskom političaru Nikoli Pašiću


Katalog za izložbu
"Nikola Pašić i savremenici..."

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


BORISLAV STANKOVIĆ - STABOR
Galerija "Stara kapetanija", Zemun, 8. - 29. jun 1999.
Samostalna izložba prošlogodišnjeg laureata
Prateća izložba Četvrtog Salona


Katalog za izložbu
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


OPTUŽIMO NATO
Galerija "Stara kapetanija", Zemun, 6. - 25. jun 2000.
Samostalna izložba poznatog italijanskog političkog karikaturiste Enca Apićele Prateća izložba petog Salona


Katalog za izložbuEnzo Apicella u Zemunu
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


DARKO DRLJEVIĆ
Galerija "Stara kapetanija", Zemun, 5. - 25. jun 2001.
Samostalna izložba prošlogodišnjeg laureata
Prateća izložba šestog Salona


Katalog za izložbu
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


SLOBODAN MILIĆ - IN MEMORIAM
Galerija "Stara kapetanija", Zemun, 5. - 25. jun 2001.
Prateća izložba šestog Salona

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


DUŠAN GAVELA - IN MEMORIAM
Galerija "Stara kapetanija", Zemun, 5. - 25. 2001.
Prateća izložba šestog Salona

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


ŠESTI ZEMUNSKI MEĐUNARODNI SALON KARIKATURE
Gradska galerija, Beočin, 17. - 27. oktobar 2001.
Gostovanje konkursne izložbe Zemunskog salona u Beočinu


Katalog za izložbu
Izložba u Beočinu 2001.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


HUMOR MEXICANUS
Galerija "Stara kapetanija", Zemun, 10. - 22. januar 2002.
Izložba radova 30 vrhunskih savremenih meksičkih karikaturista


Katalog za izložbuHumor Mexicanus
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HUMOR BRITANICUS
Galerija "Stara kapetanija", Zemun, 16. - 30. april 2002.
Izložba radova 31 vrhunskog savremenog britanskog karikaturiste i predavanje Marka Brajanta o istoriji britanske karikature


Katalog za izložbuHumor BritanicusPredavanje Marka Bryanta
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

LARRY
Galerija "Stara kapetanija", Zemun, 16. - 30. april 2002.
Samostalna izložba jednog od najčuvenijih svetskih karikaturista, Terence Parkes Larry-a iz Engleske.
Posredstvom British Council, ova izložba je kasnije gostovala i u Podgorici,
Zrenjaninu, Subotici, Kragujevcu i Nišu


Katalog za izložbuLarry u Zemunu
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


OLEG DERGACHOV
Galerija "Stara kapetanija", Zemun, 11. - 30. jun 2002.
Samostalna izložba prošlogodišnjeg laureata
Prateća izložba sedmog Salona


Katalog za izložbu
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


NIKOLA RUDIĆ - IN MEMORIAM
Galerija "Stara kapetanija", Zemun, 11 - 30. jun 2002.
Prateća izložba sedmog Salona

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


SEDMI ZEMUNSKI MEĐUNARODNI SALON KARIKATURE
Gradska galerija, Beočin, 15 - 25. oktobar 2002.
Gostovanje konkursne izložbe Zemunskog salona u Beočinu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


IVO KUŠANIĆ - IN MEMORIAM
Galerija Doma vazduhoplovstva, Zemun, 24. april - 7. maj 2003.
Memorijalna izložba jednog od najvećih jugoslovenskih karikaturista


Katalog za izložbu
Ivo Kušanić - In Memoriam
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


SLAVOMIR MROŽEK
Galerija "Stara kapetanija", Zemun, 29. aprila - 12. maj 2003.
Samostalna izložba slavnog poljskog karikaturiste.
Izložba je organizovana u saradnji sa Muzejom karikature iz Varšave


Katalog za izložbuIzložba Mrožek - Corax
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


CORAX
Galerija "Stara kapetanija", Zemun, 29. april - 12. maj 2003.
Izložba najnovijih radova najboljeg jugoslovenskog političkog karikaruriste Predraga Koraksića - Coraxa


Katalog za izložbu
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


ROSS THOMSON
Galerija "Stara kapetanija", Zemun, 10. - 30. jun 2003.
Samostalna izložba prošlogodišnjeg laureata
Prateća izložba Osmog Salona.
Posredstvom British Council, ova izložba je kasnije gostovala i u Podgorici, Budvi, Tivtu, Kragujevcu, Zrenjaninu i SuboticiKatalog za izložbuIzložba Ross Thomsona
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


JULIJANA - IN MEMORIAM
Galerija "Stara kapetanija", Zemun, 10 - 30. jun 2003.
Izložba karikatura 48 autora posvećena jednom od osnivača Zemunskog međunarodnog salona karikature, Julijani Živković.
Prateća izložba Osmog Salona

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


SMEŠNA STRANA KOMPJUTERA
Internet klub, Zemun, novembar - decembar 2003.
Izložba 23 domaćih i inostranih autora iz zbirke Zemunskog međunarodnog salona karikature na temu "Kompjuteri"


Katalog za izložbu
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


DAVOR ŠTAMBUK - SPLIT TEASE
Galerija Doma vazduhoplovstva, Zemun, 16 - 30. april 2004.
Samostalna izložba poznatog hrvatskog karikaturiste.
Izložba je organizovana u saradnji sa Francuskim kulturnim centrom u Beogradu


Katalog za izložbuDavor Štambuk - Split tease

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


BOGDAN SHYKH

Galerija "Stara kapetanija", Zemun, 8 - 22. jun 2004.
Samostalna izložba prošlogodišnjeg laureata
Prateća izložba Devetog salona


Katalog za izložbu
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


AFRIČKO KULTURNO NASLEĐE
Galerija "Stara kapetanija", Zemun, septembar 2004
Samostalna izložba slika Wilfreda Ikechukwe Nnujia, poznatog karikaturiste
iz Nigerije.
Ova izložba je kasnije, tokom 2004. i 2005. godine, bila predstavljena i u zemunskim galerijama "Terca", "Royal club" i "Semlin Art".


Katalog za izložbuIzložba "Afričko kulturno nasleđe"

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


IZ ZBIRKE ZEMUNSKOG SALONA
Galerija "Terca", Zemun, 6. - 22. jun 2005.
Izbor karikatura 40 autora iz zbirke Zemunskog međunarodnog salona karikature


Galerija "Terca"
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


IVAN KUTUZOV
Galerija "Stara kapetanija", Zemun, 7. - 23. jun 2005.
Samostalna izložba prošlogodišnjeg laureata
Prateća izložba Desetog SalonaKatalog za izložbu
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


KOLONIJA KARIKATURE "ŠIROKA STAZA"
Galerija "Terca", Zemun, 6. - 20. septembar 2005.
Izložba radova nastalih na Prvoj koloniji karikature "Široka staza" u Zemunu


Katalog za izložbu
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

WINTERTHUR U ZEMUNU
Galerija “Terza”, Zemun, 4-20.jun 2006.
Izložba 4 švajcarskih karikaturista
Prateća izložba Jedanaestog salona


Katalog za izložbuWintherthur in Zemun 2006.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


PETER NIUWENDIJK
Galerija “Stara Kapetanija”, Zemun, 6-21. jun 2006.
Samostalna izložba prošlogodišnjeg laureata
Prateća izložba Jedanaestog salona


Katalog za izložbu
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


ZDRAVKO TODOROVIĆ - IN MEMORIAM

Galerija “Stara Kapetanija”, 6-21. jun 2006.
Prateća izložba Jedanaestog salona

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


KOLONIJA KARIKATURE “ŠIROKA STAZA”
Galerija “Terca”, Zemun, 20. avgust – 17. septembar 2006.
Izložba radova nastalih na Drugoj koloniji karikature “Široka staza” u Zemunu


Katalog za izložbu
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


HIS MASTER'S LINE

Galerija “Stara kapetanija”, Zemun, 7. – 21. jun 2007.
Na izložbi su predstavljena po tri rada 30 vrhunskih evropskih (iz 15 zemalja) karikaturista starijih od 75 godina. Izložba je organizovana u saradnji sa Diterom Burkampom iz Erlinghausena (Nemačka).Katalog za izložbuDieter Burkamp otvara izložbu                                 Aleksandar Daskalović
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CRISTOF STUECKELBERGER
Galerija “Terca”, Zemun, 10.-30. jun 2007.
Izložba švajcarskog karikaturiste iz Vintertura.
Prateća izložba Dvanaestog salona.


Katalog za izložbuGalerija "Terca", 10.06.2007.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

JEAN MAURICE BOSC
Galerija "Stara kapetanija", Zemun, 3. - 17.  april 2008.
Izložba 150 odabranih radova jednog od najvećih svetskih karikaturista Boska (1924 - 1973)


Katalog za izložbuOtvaranje Boskove izložbe
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

AFRIKA U OČIMA EVROPLJANA
Galerija "Terca", Zemun, 6. - 30.  juna 2008.
Prateća izložba trinaestog salona.


Katalog za izložbu"Terca" 6. jun 2008.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ALEKSANDAR DASKALOVIĆ - IN MEMORIAM
Galerija "Stara kapetanija", Zemun, 5. - 26.  jun 2008.
Prateća izložba trinaestog salona.


Katalog za izložbu
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ČETRNAESTI ZEMUNSKI MEĐUNARODNI SALON KARIKATURE
Narodni muzej Valjevo, 20. jul – 7. avgust 2009.
Gostovanje konkursne izložbe Zemunskog salona u Valjevu povodom otvaranja nove antičke postavke u Narodnom muzeju.


Katalog za izložbuOtvaranje izložbe u Valjevu
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

FLORIAN DORU CRIHANA

Galerija "Stara kapetanija", Zemun, 4-24. jun 2010
Izložba rumunskog karikaturiste iz Galca.
Prateća izložba Petnaestog salona.


Katalog za izložbu
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PREDRAG KORAKSIĆ CORAX
Galerija “Stara kapetanija”, Zemun, 6– 20 Jun 2012.
Izložba najpopularnijeg srpskog karikaturiste.
Prateća izložba Sedamnaestog salona.


Katalog za izložbuPredrag Koraksić Corax
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

OPASNOST: KORUPCIJA!
Galerija “Čubrilo”, Zemun, 9 – 17. decembar 2012.
Promotivna izložba Osamnaestog salona pod pokroviteljstvom Ambasade kraljevine Norveške u Beogradu.Promocija u galeriji "Čubrilo"
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

OPASNOST: KORUPCIJA!
Galerija Narodnog muzeja, Kikinda, 22. februara– 8. marta 2013.
Izložba projekta pod pokroviteljstvom Ambasade kraljevine Norveške u Beogradu.Otvaranje u Kikindi
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

OPASNOST: KORUPCIJA!
Galerija “Laza Kostić”, Sombor, 19. mart–8. april 2013.
Izložba projekta pod pokroviteljstvom Ambasade kraljevine Norveške u Beogradu.Otvaranje u Somboru
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

OPASNOST: KORUPCIJA!
Galerija Doma kulture, Čačak, 11– 25. april 2013.
Izložba projekta pod pokroviteljstvom Ambasade kraljevine Norveške u Beogradu.Otvaranje u Čačku
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

OPASNOST: KORUPCIJA!
Galerija Narodnog muzeja, Zaječar, 9 – 23. maja 2013.
Izložba projekta pod pokroviteljstvom Ambasade kraljevine Norveške u Beogradu.Otvaranje u Zaječaru. Izložbu je otvorio ambasador Kraljevine Norveške u Beogradu, Njegova ekselencija Nils Ragnar Kamsvag
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

OPASNOST: KORUPCIJA!
Galerija Centra za kulturu, Stara Pazova, 15.– 29. oktobar 2013.
Izložba projekta pod pokroviteljstvom Ambasade kraljevine Norveške u Beogradu.Otvaranje u Staroj Pazovi
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

OPASNOST: KORUPCIJA!
Galerija Kulturnog centra, Ruma, 25. oktobar – 8. novembar 2013.
Izložba projekta pod pokroviteljstvom Ambasade kraljevine Norveške u Beogradu.Otvaranje u Rumi
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SLAVOMIR MROŽEK
Galerija “Klub Narodnog pozorišta”, Beograd, 15 – 29. mart 2014.
Retrospektivna izložba velikog poljskog umetnika u saradnji sa Ambasade Republike Poljske u Beogradu


Katalog za izložbuOtvaranje izložbe Slavomira Mrožeka
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VELIKI RAT U KARIKATURI
Galerija “Stara kapetanija”, 6. do 19. jun 2014.
Prateća izložba u okviru projekta “Mir je bolji” pod pokroviteljstvom Ambasade kraljevine Norveške u Beogradu


Plakat za izložbu
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

MIR JE BOLJI
Galerija Kulturnog centra, Sopot, 5.– 19. septembar 2014.
Izložba projekta pod pokroviteljstvom Ambasade kraljevine Norveške u Beogradu i u saradnji sa Zemunskim malim umetničkim centrom (ZMUC)Otvaranje izložbe u Sopotu
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

MIR JE BOLJI
Galerija Centra za kulturu “Veljko Dugošević”, Kučevo, 9.– 23. septembar 2014.
Izložba projekta pod pokroviteljstvom Ambasade kraljevine Norveške u Beogradu i u saradnji sa Zemunskim malim umetničkim centrom (ZMUC)


Katalog za izložbuOtvaranje izložbe u Kučevu
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

MIR JE BOLJI
Galerija Kulturnog centra, Zrenjanin, 17. – 31. oktobar 2014.
Izložba projekta pod pokroviteljstvom Ambasade kraljevine Norveške u Beogradu i u saradnji sa Zemunskim malim umetničkim centrom (ZMUC)Otvaranje izložbe u Zrenjaninu
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

MIR JE BOLJI
Galerija “Laza Kostić, Sombor, 11.– 25. novembar 2014.
Izložba projekta pod pokroviteljstvom Ambasade kraljevine Norveške u Beogradu i u saradnji sa Zemunskim malim umetničkim centrom (ZMUC).Otvaranje izložbe u Somboru
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

MIR JE BOLJI
Galerija Narodnog pozorišta “Krug”, Bečej, 12.– 26. novembar 2014.
Izložba projekta pod pokroviteljstvom Ambasade kraljevine Norveške u Beogradu i u saradnji sa Zemunskim malim umetničkim centrom (ZMUC).Otvaranje izložbe u Bečeju
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

MIR JE BOLJI
Galerija Centra za kulturu, Stara Pazova, 5. – 19. decembar
Izložba projekta pod pokroviteljstvom Ambasade kraljevine Norveške u Beogradu i u saradnji sa Zemunskim malim umetničkim centrom (ZMUC).Otvaranje izložbe u Staroj Pazovi
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TERORIZAM – GLOBALNO ZLO i SLOBODA GOVORA I MEDIJA

Galerija Centra za kulturu “Veljko Dugošević”, Kučevo, 21 oktobra -  5. novembra 2015.


Katalog za izložbu


Otvaranje izložbe u Kučevu
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -