Savet Salona PDF Štampa El. pošta

Najviše telo Zemunskog međunarodnog salona karikature je njegov Savet osnovan 19. septembra 1996. godine. Savet je uvek imao pet do sedam članova, a od prvog dana do danas na njegovom čelu se nalazio Stojadin Mirkulovski kao predsednik.
Direktor Zemunskog međunarodnog salona karikature je takođe član Saveta, a osnovni zadatak mu je da obezbedi potrebna finansijska sredstva za normalan rad institucije. Direktori Salona bili su Dragoljub Milošević (1996-1999) i
Dr Zoran Milinković (od 2000 do 2010). Od 2010. godine direktor je osnivač Salona Branko Najhold.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

STOJADIN MIRKULOVSKI
Rođen 1953. godine u mestu Ristovac kod Vranja. Živeo je u Skoplju i
Beogradu, a u Zemunu živi od 1990. godine. Diplomirao je na Višoj mašinskoj školi u Zemunu. Uspešan zemunski privrednik, vlasnik je preduzeća "ZID prom". Od 2003. godine član je Rotari kluba Beograd.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


DRAGOLJUB MILOŠEVIĆ
Rođen 1936. godine u Banatskom Karađorđevu, u Zemunu živi od dečačkih dana. Diplomirao je na Defektološkom fakultetu u Zagrebu i doktorirao na Sportskoj akademiji u Beogradu. U mladosti je bio aktivan sportista - odbojkaš, a kasnije istaknuti društveni, politički i sportski radnik. Objavio je tri zbirke poezije.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Dr ZORAN MILINKOVIĆ
Rođen 1961. godine u Zemunu. Diplomirao je i doktorirao na čuvenom Univerzitetu Bokoni u Italiji. Od 1983. godine živi i radi u Bergamu (Italija), ali veze sa rodnim gradom nikada nije prekidao. Osnovao je Ragbi fudbal klub "Zemun" 2004. godine. Autor je nekoliko rečnika i lingvističkih priručnika. Bio je član međunarodnih žirija u Salo (Italija) i Zemunu.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


VOJISLAV VASOVIĆ
Rođen 1960. godine u Zemunu, vlasnik je fabrike "Royal color" i suvlasnik fabrike "CSR Fagus". Član Saveta Zemunskog međunarodnog salona karikature bio je od 1996. do 1998. godine.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


MILAN JANKOVIĆ
Rođen 1956. godine u Zemunu, diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu. Od 1991. godine se bavi privatnim biznisom i vlasnik je uspešnog preduzeća "Lido - company". Od 2000. godine je predsednik Privredne komore Beograda. Član Saveta Zemunskog međunarodnog salona karikature bio je od 1999. do 2000.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


MILAN JAN
Rođen 1954. godine u Zemunu, završio je Ekonomski fakultet u Beogradu i danas je jedan od najboljih zemunskih privrednika, vlasnik preduzeća "Fincom", auto centra "MM" i fabrike stakla "Zvezda". Takođe je vlasnik galerije "107" i istaknuti kolekcionar umetničkih dela. Član Saveta Zemunskog međunarodnog salona karikature je od 2000. godine.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


DRAGAN STOJKOVIĆ
Rođen 1953. godine u Sarajevu, u Zemunu živi od 1969. godine. Vlasnik je Izdavačkog preduzeća "Most Art". Od 1999. do 2003. godine izdavao je značajan list "Hronika za Zemun". Bio je osnivač i predsednik lokalne političke organizacije "Liga nezavisnih građana za Zemun", kao i potpredsednik Kluba matične kulture Zemuna. Član Saveta Zemunskog međunarodnog salona karikature je od 2003. godine.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

MILAN PETROVIĆ
Rođen 1965. godine u Beogradu. Studirao je Elektrotehnički fakultet. Uspešan privrednik, vlasnik je preduzeća "D'affari" iz Beograda. Direktor je Ragbi fudbal kluba "Zemun". Član Saveta Zemunskog međunarodnog salona karikature je od 2004. godine.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 PREDRAG PROKOPLJEVIĆ
Rođen 1973. godine u Beogradu. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Radio je kao novinar u više listova i časopisa, a sada je zaposlen u Skupštini opštine Zemun. Član Saveta Zemunskog međunarodnog salona karikature od 2011. godine.